Beställ vårt nyhetsbrev

Fredagarna den 20 och 27 oktober öppnar vi först kl. 12.30 p.g.a. personalens första hjälp kurs.
Dessa dagar betjänar vi alltså kl. 12.30 - 16.00 både i Karis och Ekenäs.

PRESSMEDDELANDE

CINIAS NYA FÖRBINDELSE TILL HANGÖ FÖRENAR VÄSTRA NYLAND DIREKT TILL INTERNATIONELLA NÄT

Förgreningen till Hangö av Cinia Group Abs C-Lion1-havskabel mellan Finland och Tyskland skall snart färdigställas. Den nya förbindelsen ökar intresset mot västra Nyland gällande nya företagsmöjligheter och arbetsplatser. Företagen och kommunerna i Hangö- och Raseborgstrakten  avser att uppgradera området till en viktig knutpunkt för internationell datatrafik vid sidan av Frankfurt, Stockholm och Helsingfors. Landningen till Hangö kompletterar Cinias internationella nät med nya möjligheter av rutter.

“Anslutningen är viktig för västra Nyland eftersom den skapar bättre förutsättningar till att öka företagens konkurrenskraft och således även till viljan att etablera sig i området. Det är just det som vi önskar och längtar efter, därför att det gynnar utvecklingen ur flera perspektiv, till exempel i form av fler arbetsplatser”, konstaterar Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

“En fiberförbindelse genom Hangö förbättrar väsentligt attraktiviteten av västra Nyland för företagen och medverkar märkbart till vår strävan att locka bland annat datacentraler till området”, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

“Utvecklingen av den digitala infrastrukturen gynnar hela regionens livskraft, och projekten behöver samarbete mellan kommunerna och näringslivet. Städerna Hangö och Raseborg har redan färdigplanerat områden lämpade för datacentraler, för att påskynda kommande etableringar. Till exempel är det gamla lagerområdet för importbilar i Hangö och Horsbäckområdet i Raseborg färdiga för branschens företag vad gäller markanvändningsplan, elförsörjning och toppmodernt fibernät“, konstaterar Eero Hettula, styrelseordförande för C-Fiber Hanko Ab.

“Kommunerna Hangö och Raseborg och näringslivet i regionen har tydligt tagit sig an möjligheterna som öppnas av Cinias internationella nät. Vårt mål är att erbjuda de snabbaste och säkraste dataförbindelserna och baserat på detta nya möjligheter för näringsverksamheten för företag och organisationer överallt i Finland. För oss bildar den nya anknytningen till en kompletterande rutt för huvudkabeln och en möjlighet att lägga upp trafik västerifrån mer direkt till C-Lion1-kabelsystemet. En andra ilandtagning innebär också förberedelser att trygga datatrafikens kontinuitet”, säger verkställande direktör för Cinia Group Ari-Jussi Knaapila.

bild5

Foto: Multifoto.fi


sjökabel

 

kabel

På bild vår VD Henrik Ekblom, Västra-Nylands handelskammarens VD samt C-Fiber Hanko Ab:s styrelseordförande Eero Hettula, vår tekniska direktör Patrik Gustafsson samt Ekenäs Energis VD Frank Hoverfelt.


Cinia Group erbjuder intelligenta nät-, system- och programtjänster samt säkra molntjänster, vilka avlägsnar betydelsen av avstånd och förbättrar funktionerna i världen. Ett starkt kunnande i ett kritiskt system samt ett över 10000 km stort optiskt fiberstamnät i Finland möjliggör en informationssäker it-infrastruktur åt företagen och en framtida molnbaserad verksamhetsomgivning. Cinia C-Lion1-havskabeln stärker Europas digitala inre marknad genom att erbjuda den kortaste och snabbaste rutten mellan Centraleuropa och norra Europa med idealiska förhållanden för datacentraler samt anslutningar till Asien och marknaderna i Östra Europa. Cinias expert-team utgörs av ca 200 personer. Tilläggsuppgifter www.cinia.fi.

C-Fiber Hanko är ett av städerna och av representanter för det lokala näringslivet i Hangö och Raseborg gemensamt ägt bolag. C-Fiber Hanko Ab har i samarbete med i huvudsak statsägda Cinia Group Ab avtalat om ett finansieringsupplägg, varmed en förgrening till Hangö av den statsägda havskabeln C-Lion 1 till Tyskland kan förverkligas. Bolaget har som målsättning att underlätta ilandtagningen av internationella datatrafikförbindelser till Hangö-Raseborg, och därmed göra området till en viktig internationell knutpunkt för datatrafik mellan bl.a. Frankfurt, Stockholm och Helsingfors samt för förbindelser norrut och österut. Som ett resultat av detta vill bolaget underlätta potentiella datacenter och annan dataintensiv industri att etablera sig i västra Nyland. www.c-fiber.fi

Toto TV syns gratis 2-15.10 i vår kabel-tv-tjänst. Kanalen syns utan TV-kort på kanalplats 398. Om kanalen inte syns automatiskt, bör kanalerna sökas på nytt och vid behov återhämtas fabriksinställningarna.

TotoTV netti 600x300px

Kanalerna Disney Channel och Disney XD ändrar den 4 oktober sändningsformat till MPEG4.

För att se dessa kanaler även i fortsättningen behöver du en Cable Ready HD-mottagare, som länkas ihop med ditt TV-kort.
Läs mera om HD-utrustning och kortlänkning här.

Vad är optisk fiber? Egen och delad kapacitet? Behovet nu och i framtiden? 5G? Hur får jag fiber till min fastighet?

Allt detta och mycket annat berättar vi om på våra fiberinfokvällar, som nu i september ordnas på följande ställen med aktiva byaråd:
to 14.9 kl. 18 Folkets hus, Antskog
ons 20.9 kl. 18 Wallhalla, Barösund
to 21.9 kl. 18 Täkter Station

Lokala invånare och även alla andra är varmt välkomna!
Kaffe med dopp serveras.


Vi kommer gärna även annanstans och berättar om fiber. Är du färdig att samla ihop byabor / grannar, kontakta vår kundtjänst så kommer vi överens om fortsättningen.

Bänkidrottarens drömveckoslut har börjat! Viasats sportkanaler är redan öppnade för gratis tittande och idag kl. 16 öppnas även C More Max. Du kan se på Formula, fotboll eller ishockey så mycket som du vill från fredag till söndagkväll på dessa kanaler:

C More Max (kanalplats 149)
C More Max HD (202)
Viasat Jääkiekko HD (498)
Viasat Jalkapallo HD (452)
Viasat Urheilu (460)
Viasat Urheilu HD (464)

Kanalerna syns gratis för alla våra kabel-tv-kunder, även utan TV-kort. För att se HD-kanalerna krävs Cable Ready HD-utrustning.

Tidigt på måndagmorgon slutar denna fina möjlighet, så skynda dig nu till tv-rutan!

C More F1 kuskit 2017

logo

Viasat öppnar tre sportkanaler för gratis tittande under veckoslutet 25.-28.8:
- Viasat Urheilu HD (kanalplats 464)
- Viasat Jalkapallo HD (452)
- Viasat Jääkiekko HD (498)
Kanalerna syns även utan TV-kort.

Kolla in veckoslutets program och njut av en sportig helg!

ohjelma uusi

Sommaren är grävarbetens tider både för oss och andra nätbyggare. Vi samarbetar bl.a. med Caruna och städerna alltid när det är vettigt. Till exempel på Brunkom Strandvägen i Pojo grävs det för tillfället ner både el- och fiberkablar. Yle Svenska skriver om projektet.

Det är oftast vårt fibernäts stamkablar som grävs ner i samarbete med Caruna. Huskablar och annan teknik till området byggs vanligen som ett skilt projekt i ett senare skede p.g.a. bl.a. tidtabellsmässiga utmaningar i samarbetsprojekt. Bor du nära såna här kablar och är intresserad av fiberanslutning till din fastighet, lönar det sig att anmäla ditt intresse här eller ringa oss. Då har vi möjlighet att kontakta dig när det går att ansluta sig till vårt fibernät.

För tillfället har vi samarbets- och egna projekt i gång bl.a. i Bäljars, Kila och Djupbäck i Karis, Österby i Ekenäs och Hangöby.

kaivuu

Elbilarnas laddningsstation på Centralgatan är nu i bruk. Den hör till Virta`s laddningsnätverk, www.virta.fi.
Laddningen kostar 0,2 €/kWh. Alla elbilister är välkomna att ladda sina bilar från vår laddningspunkt!

elbil

Regeringens målsättning att öka antalet elbilar i Finland för att stöda en hållbar utveckling kräver gemensamma satsningar på lokalplan.

OP och Fortum bygger tillsammans på ca 80 orter hundra laddningsställen för elbilar runtom i Finland. Av dem är 4 st planerade vid Andelsbanken Raseborgs kontor, 2 st i Raseborg (Ekenäs och Karis), en i Hangö samt en i Kimito.

Att främja användningen av elbilar genom att erbjuda laddningstjänster är ett utmärkt sätt att verkställa vår samhälleliga roll på lokalplanet. Vi vill bidra till ökad elbilism och samtidigt göra användningen av elbilar enkel med nya tjänster, säger verkställande direktören Lars Björklöf på Andelsbanken Raseborg.
De nya laddningsstationerna som byggs i anslutning till Andelsbankens kontor, blir en del av nätverket Fortum Charge & Drive. Nätverket har i de nordiska länderna över 1200 laddningsställen, av vilka 450 är snabbladdningsstationer. För tillfället har Charge & Drive drygt 90 laddningsstationer i Finland, varav 35 st är snabbladdningsstationer.

Projektansvarig vid Andelsbanken Raseborg, Magnus Roth, berättar att varje laddningsstation består av två laddningspunkter, effekten är 2x22 kW eller 2x11 kW och planerandet av laddningsstationerna i anslutning till bankens kontor har inletts och byggandet påbörjas så fort som möjligt. Avsikten är att de ska stå till kundernas förfogande före slutet av året. Laddningsplatserna är fria att användas av alla.

Karis Telefon installerar som bäst sin första 22 kW laddningspunkt för allmänheten på Dalgatan 7 utanför sitt kontor i Karis. Laddningsstationen levereras av Ekenäs Energi som i egen regi redan byggt ut 4 laddningsstationer i Raseborg och Hangö. Alla laddningsstationer ingår i Virta-nätverket som är det största nätverket av offentliga laddningsstationer i Finland med totalt 250 laddningspunkter runt om i landet, från Hangö till Ivalo. Genom roaming-partners kan Virta-kunder ytterligare ladda sin bil vid över 5000 offentliga laddningsstationer i Europa.

I Karis Telefons strategi ingår att driva och utveckla verksamheten hållbart. Bolagets datacentraler vilka distribuerar såväl bredband, TV som telefon över fibernätet drivs med elektricitet producerat i Nordiska vattenkraftverk kombinerat med lokalt producerad solenergi. Utgående från samma strategi har bolaget nyligen beställt sin första helt elektriska bil och då känns det naturligt att även förse allmänheten med laddningsmöjlighet för sin elbil konstaterar Karis Telefons verkställande direktör Henrik Ekblom.

latauspiste