Utbyggnaden sker huvudsakligen utgående från invånarnas intresseanmälningar. De områden med högst andel intresserade fastigheter är också de som i första hand byggs ut med fiber. Normalt behöver få in avtal på 40 - 50 procent av fastigheterna på ett område för att kunna göra byggbeslut.

Börja med att kontrollera om du bor på ett område där vi redan byggt fiber, det kan du göra här. På samma ställe kan du sedan fortsätta direkt till att göra din beställning eller anmäla ditt intresse om det inte ännu går att beställa. Du kan också läsa mera om hur vi bygger ut eller bekanta dig med våra tjänster.

Observera att fiberanslutningarna förutsätter ett aktieinnehav i Karis Telefon. Vi uppmanar alla intresserade att bevara eventuella befintliga telefonaktier, men vi förmedlar även gamla aktier i samband med beställningar som förutsätter aktieinnehav. För närvarande kostar Karis Telefons aktie 200 €.

Fiberanslutningen är en investering i framtidens teknik, som även höjer värdet på din fastighet!