Kompatibel utrustning

Egnahemshus

 

Bostadsbolag

 • Inteno EG300-AC
 • Inteno FG101
 • PacketFront DRG 586
 • Inteno FG500
 • Zhone 2517
 • Zhone 2427
 • Zhone 2727

 

 

 

 

 

 

 

                                       

VDSL2 (koppar internnät)

 • Inteno DG301AL-AC
 • Inteno DG201
 • Inteno VG50
 • Inteno DG200AL-AC

Fiber (fiber internnät)

 • Inteno EG300-AC
 • Inteno EG500
 • Inteno FG101
 • Inteno FG500

 • Zhone 2517
 • Zhone 2427
 • Zhone 2727

Ethernet (Ethernet internnät)

 • Inteno DG301AL-AC
 • Inteno EG300-AC
 • Inteno EG101
 • Inteno DG201
 • Inteno VG50
 • Inteno EG500
 • Inteno DG200AL-AC

Manualer

Egnahemshus

 

Bostadsbolag

Inteno Manual FG101 Eng

Inteno Manual FG500

zNID 24xx Configuration Guide

zNID 27xx Quick Install Guide

 

 

                               

Inteno Manual DG200 Eng

Inteno Manual EG500

Inteno Manual FG101 Eng

Inteno Manual FG500

zNID 24xx Configuration Guide

Inteno Manual EG101 Eng

zNID 27xx Quick Install Guide

 

Inställningar i datorn

Använd i första hand alltid DHCP för att erhålla en IP-adress. Om statiska DNS-uppgifter måste användas kan servrarna 91.150.44.250 och 91.150.45.250 användas. Fiberbredband-tjänsten innehåller max 5 st DHCP addresserade officiella IP-adresser.

Filtrering

För bredbandsförbindelserna är smtp-porten stängd inifrån utåt förutom till Karis Telefons egna e-postservrar.
Utifrån inåt är tcp- och udp-portarna 1900, 5060-5061 samt tcp-port 23, 7547 blockerade.

Inställningar i VDSL2-modemet

RFC 1483 Bridged LLC

VPI =0, VCI=100

Nedan instruktioner för stängande och aktivering av det trådlösa nätet enligt modem.

Inteno DG200AL-AC och EG300 modemen har en touch knapp för inaktivering/aktivering av Wi-Fi. Tryck och håll Wi-Fi knappen intryckt två sekunder, modemets alla lampor blinkar till och Wi-Fi stängs av. Gör samma sak för att aktivera Wi-F på nytt.

EG300WiFi

 

Inteno VG50 har en knapp på sidan märkt ”WIFI ON/OFF”, tryck på knappen för att stänga/koppla Wi-Fi.

Inteno DG301AL-AC:

Koppla datorn till modemet med en Ethernet -kabel. Går till: http://192.168.1.1 och logga in. Användarnamn och lösenord är båda ”admin”.

1. Gå till WIFI > General > Radios
2. Under ”wl0 (5GHz)” klicka på “Disable”
3. Under ”wl1 (2.4GHz)” klicka på “Disable”
4. Klicka på “Apply”

Nu är Wi-Fi:n stängd. Gör samma sak för att aktivera Wi-Fi:n på nytt, men klicka då ”Enable” istället för ”Disable”.

Zhone 2427FG500EG300Zhone 2727

1. Kontrollera att strömmen är på. Är spänningslampan (Power/PWR) släckt? Kontrollera att fiberterminalen verkligen är ansluten till strömadaptern och att strömadaptern är ansluten till ett fungerande eluttag. Om fiberterminalen är korrekt ansluten till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, måste strömadaptern eller fiberterminalen troligtvis bytas ut - kontakta Karis Telefon.

2. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i 5 sekunder. Koppla på strömmen på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp. Testa anslutningen.

3. Lyser Power/PWR eller Internet-indikatorn rött? Kontakta Karis Telefon.

4. Är WAN-/GPON-indikatorn mörk eller blinkande? Kontakta Karis Telefon.

 

Fiberbredband:

5. Är Ethernet-indikatorn mörk? Kontrollera anslutningen mellan fiberterminalens LAN-port och datorns nätverkskort. Pröva att byta ut Ethernet-kabeln/kablarna mellan fiberterminalen och din dator. Om huset har ett Ethernet-internnät och din dator är kopplad via det, testa då genom att koppla din dator direkt till en av fiberterminalens LAN-portar med en kort Ethernet-kabel för att utesluta att felet skulle ligga i internnätskablaget.

6. Om du använder trådlös kontakt mellan fiberterminalen och datorn, kontrollera följande:

‐ att din fiberterminals namn (SSID, står skrivet på fiberterminalen) finns bland de trådlösa nät din dator hittar och att du är ansluten till nätverket i fråga. Om datorn inte hittar trådlösa nät, kontrollera att fiberterminalens WLAN-funktion och datorns WLAN-mottagare är aktiverade.
‐ att du angivit rätt WPA-nyckel (lösenord), observera att lösenordet skall skrivas exakt som det är angivet på fiberterminalen.
‐ mottagningsstyrkan på den trådlösa signalen, försök minimera avstånd och hinder mellan fiberterminalen och din dator.
‐ WLAN-funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen genom att surfa till webbadressen http://192.168.1.1.
- Mera om WLAN här.

 

Bredbandstelefon:

7. Ingen friton? Prova ansluta telefonapparaten direkt i fiberterminalens telefonutgång (se bilderna). Fortfarande ingen friton? Kontakta Karis Telefon.

 

Kabel-tv:

8. Ingen bild i tv:n? Om du använder extern digitalmottagare (digibox) kontrollera anslutningen mellan tv:n och digiboxen (oftast används HDMI-eller SCART-kabel).

9. Kontrollera antennkabeln mellan fiberterminalens RF-utgång (se bilderna) och mottagaren (digibox eller tv). Byt vid behov ut felaktiga kablar.

10. Om signalen är kopplad via husets internnät kontrollera att det vägguttag tv:n är kopplad till är anslutet till fiberterminalen. Kontrollera att antennkabeln sitter i tv-utgången och inte i radioutgången.

11. Prova ett annat vägguttag.

12. I vissa fall kan signalen vara för stark eller för svag, vi rekommenderar att signalen från fiberterminalen fördelas till flera (1:4) vägguttag. 

13. Kontakta en auktoriserad tv-installatör.

 

Problem med TV-kortet eller betalkanalerna? Följ instruktionerna här och om problemet kvarstår kontakta vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

 

 

DG201VG50 DG301

1. Kontrollera att strömmen är på. Är spänningslampan släckt? Kontrollera att nätterminalen verkligen är ansluten till strömadaptern. Kontrollera också att strömadaptern är ansluten till ett fungerande eluttag. Om nätterminalen är korrekt ansluten till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, måste strömadaptern eller nätterminalen troligtvis bytas ut.

2. Starta om nätterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och hålla den ute i åtminstone 5 sekunder. Koppla på strömmen på nytt och vänta tills nätterminalen startat upp. Testa anslutningen.

3. Är DSL-indikatorn släckt? Kontrollera att telefonkabeln sitter ordentligt fast i DSL-porten och att andra ändan är korrekt kopplad till bostadens teleuttag. Prova vid behov ett annat teleuttag. Ta kontakt med Karis Telefon Karis Telefon om DSL-indikatorn fortsättningsvis inte börjar lysa.

Fiberbredband:

4. Är Ethernet-indikatorn släckt? Kontrollera anslutningen mellan LAN-porten (Internet1-Internet4, se bild) och din dators/IPTV-mottagares nätverkskort. Prova byta ut Ethernet-kabeln/kablarna mellan nätterminalen och din dator/IPTV-mottagare. Om bostaden har ett Ethernet-internnät och nätterminalen är installerad i den s.k. ”bostadsfördelaren”, testa med att koppla fast utrustningen direkt i en av nätterminalens LAN-portar med en kort Ethernet-kabel. Prova med en annan LAN-port i nätterminalen och om möjligt med en annan dator.

5. Om du använder trådlös kontakt mellan nätterminalen och datorn, kontrollera följande:

-          att din nätterminals namn (SSID) finns bland de trådlösa nät din dator hittar och att du är ansluten till nätverket i fråga. Om du inte hittar trådlösa nät kontrollera att datorns WLAN mottagare är aktiverad och fungerar.

-          att du angivit rätt WPA-nyckel (lösenord), observera att lösenordet skall skrivas exakt som det är angivet under nätterminalen

-          mottagningsstyrkan på den trådlösa signalen, försök minimera avstånd och hinder mellan nätterminalen och din dator

-          prova koppla nätterminalen och datorn med en Ethernet-kabel

-          mera om WLAN här.

 

 

Kabel-tv

 

6. Ingen bild i tv:n? Om du använder extern digitalmottagare (digibox) kontrollera anslutningen mellan tv:n och digiboxen (oftast används HDMI-eller SCART-kabel).

7. Kontrollera antennkabeln mellan lägenhetens antennuttag och mottagaren (digibox eller tv). Byt vid behov ut felaktiga kablar.

8. Kontakta din disponent. 

9. Problem med TV-kortet eller betalkanalerna? Följ instruktionerna här och om problemet kvarstår kontakta vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

 

Bredbandstelefon

 

10. Ingen friton hörs? Är Tel-indikatorn släckt? Prova starta om nätterminalen. Ta kontakt med Karis Telefon.

11. Om Tel-indikator lyser, prova att ansluta telefonapparaten direkt till nätterminalens telefonutgång (se bild). Prova också starta om nätterminalen. Kontakta Karis Telefon om friton fortfarande inte hörs.