I den nya självbetjäningsportalen kan du enkelt redigera dina beställningar och köpa nya tjänster när det passar dig bäst, dygnet runt.


> beställ nya betal-tv-tjänster

> välj nya kanaler till dit MIX-kanalpaket

> redigera dina nuvarande tjänster


Bruksanvisning för Självbetjäningsportal


Logga in här


Logga alltid in i självbetjäningsportalen med administratörens användarnamn, det är i formatet adm-xxxxx.

Logga in här

Med Webmail läser du din e-post från vilken internetansluten dator som helst.

Logga in här

På e-postkontons administrationssida kan du t.ex. definiera e-postadresser för dig, byta lösenord, ställa in semestersvarare och styra din e-post till en annan adress.

Logga in här

Då du loggar in som administratör skall användarnamnet vara enligt formatet adm-xxxxx.

Bredbandstelefontjänstens administrationssida kan du uppdatera dina uppgifter så som namn och hemkommun (speciellt hemkommun är viktigt att hålla up-to-date för att nödsamtal skall styras rätt). Även vidarekopplingar och spärrningar görs på denna sida.

Logga in här

Testa hastigheten på din anslutning.

Testa här