Vi planerar och utvidgar vårt fibernät främst till områden där invånarna varit aktiva och meddelat om sitt intresse. Det gamla telefon- alltså kopparnätets skick och andra parters (städerna, elverken o.s.v.) grävarbete på vårt verksamhetsområde inverkar också på vår planerings- och byggbeslut. Fiberanslutning till bostadsbolag försöker vi alltid leverera inom en rimlig tid. I samband med dessa projekt har ofta också närliggande egnahemshus möjlighet att beställa fiberanslutning. 

Karis Telefons egen personal planerar nätet och fungerar som byggare. Gräv- och installationsarbeten sköts av våra lokala samarbetspartners bl.a. N3M och Hangö Elektriska.

Om du håller på att bygga ett nytt hus eller sanerar ett gammalt hus rekommenderar vi att du läser våra anvisningar och utrustar ditt hus med ett ordentligt internnät.

 

Vad kan jag göra för att få fiber?

Om du är intresserad av fiber har du säkert redan kontrollerat tillgängligheten och gjort en intresseanmälan direkt här på hemsidan eller genom att vara i kontakt med vår kundtjänst. Tala gärna också med dina grannar och be dem anmäla sitt intresse. Om ni är flera i grannskapet som är intresserade av fiber lönar det sig att kontakta oss så att vi i mån av möjlighet kan påskynda byggbeslutet för ert område. Naturligtvis skickar vi dig också gärna material och svarar på dina frågor!

Ta kontakt med styrelsen eller din disponent om du bor i ett bostadsbolag. De kan be oss om en offert på fiberanslutning och tjänster till bolaget.  

  • Speciellt mot slutet av året ser vi på intresseanmälningarna och strävar att identifiera de områden vi skall börja planera fiber till.
  • I början av året bjuder vi invånarna från dessa områden till infokvällar där vi berättar om fiber och de tjänster en fiberanslutning möjliggör samt svarar på frågor. Samtidigt kartlägger vi antalet beställningar, ofta görs det slutliga byggbeslutet först när vi fått tillräckligt många beställningar.
  • På våra större fiberområden har vi fiberrepresentanter som hjälper med försäljningen. Representanten på ditt område kan komma och göra anslutnings- och tjänsteavtalet i lugn och ro hemma hos dig. Samtidigt får du svar på dina frågor och ofta också en rekommendation om var fiberterminalen kunde placeras i huset.
  • När vi fått tillräckligt med beställningar börjar det egentliga byggarbetet. Vi bygger fiber områdesvis så att grävarbetet kan centraliseras till ett lämpligt stort område och arbetet inte drar ut på tiden och stör i onödan. Fiberkabeln grävs eller dras i existerande rör, vanligen längs med vägarna. När du beställer din anslutning före det här skedet får du på köpet också grävningen på din tomt, ända fram till sockeln.
  • Grävarbeten görs naturligtvis när marken inte är frusen alltså från vår till höst. Samtidigt eller efter detta synliga skede organiseras matning till området från vårt näts centraler. Sist sköts normalt intagningen av fiberkabeln i ditt hus samt själva installationen av anslutningen, du kan läsa mera om det här.
  • Efter installation får du i bruk de topptjänster du beställt och betalar anslutningsavgiften i en eller flera rater.